Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải SGK Toán 8 trang 88, 89 Cánh Diều tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 88, bài 3, 4, 5, 6 trang 89 SGK Toán lớp 8 Cánh Diều tập 1. Trong các miếng bìa ở hình 21a, 21b, 21c, 21d, miếng bìa nào có thể gấp (theo các nét đứt) và dán lại để được hình chóp tam giác đều? Hình chóp tứ giác đều?

Bài 1 trang 88 SGK Toán 8 tập 1 - Cánh Diều

Quan sát Hình 4, Hình 14 và tìm số thích hợp cho ? trong các bảng sau:

Phương pháp:

Quan sát hình 4, hình 14 để điền thông tin vào bảng.

Lời giải:

Bài 2 trang 88 SGK Toán 8 tập 1 - Cánh Diều

Trong các miếng bìa ở hình 21a, 21b, 21c, 21d, miếng bìa nào có thể gấp (theo các nét đứt) và dán lại để được hình chóp tam giác đều? Hình chóp tứ giác đều?

Phương pháp:

Quan sát hình 21.

Lời giải:

• Để miếng bìa gấp và dán lại được hình chóp tam giác đều, miếng bìa đó cần có 4 mặt, trong đó có 1 mặt là tam giác đều và 3 mặt bên là các tam giác cân bằng nhau.

Quan sát hình 21 ta thấy chỉ có miếng bìa ở hình 21c thỏa mãn điều kiện 4 mặt đều là tam giác, đặc biệt trong miếng bìa này là 4 hình tam giác đều.

 • Để miếng bìa gấp và dán lại được hình chóp tứ giác đều, miếng bìa đó cần có 5 mặt, trong đó có 1 mặt là hình vuông và 4 mặt bên là các tam giác cân bằng nhau.

Quan sát hình 21 ta thấy chỉ có miếng bìa ở hình 21a thỏa mãn điều kiện trên.

Vậy khi gấp (theo các nét đứt) và dán lại các miếng bìa trên, miếng bìa ở hình 21c được hình chóp tam giác đều; miếng bìa ở hình 21a được hình chóp tứ giác đều.

Bài 3 trang 89 SGK Toán 8 tập 1 - Cánh Diều

Cho một hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy là 20 cm và độ dài trung đoạn là 30 cm. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều đó.

Phương pháp:

Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều

\({S_{xq}} = pd\)

Lời giải:

Bài 4 trang 89 SGK Toán 8 tập 1 - Cánh Diều

Cho một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là 10 cm và độ dài trung đoạn là 13 cm. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều đó.

Phương pháp:

Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều.

\({S_{xq}} = pd\)

Lời giải:

Bài 5 trang 89 SGK Toán 8 tập 1 - Cánh Diều

Hình 22 mô tả một vật thể có dạng hình chóp tứ giác đều được tạo ra sau khi cắt bỏ một phần từ một khúc gỗ có dạng hình lập phương với cạnh là 30 cm. Tính thể tích của phần khúc gỗ đã bị cắt bỏ.

Phương pháp:

Thể tích của phần khúc gỗ đã bị cắt là thể tích của hình chóp tứ giác đều.

\(V = \dfrac{1}{3}{S_{đáy}}.h\)

Lời giải:

Bài 6 trang 89 SGK Toán 8 tập 1 - Cánh Diều

Hình 23 mô tả một lều trại gồm hai phần: phần dưới có dạng hình lập phương với cạnh là 3 m; phần trên có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao là 1, 8m. Tính thể tích của lều trại đó.

Phương pháp:

Thể tích của lều trại là tổng thể tích của phần dưới có dạng hình lập phương và thể tích phần trên có dạng hình chóp tứ giác đều.

\(V_{lập\ phương}=S_{đáy}.h\); \(V_{hình\ chóp}= \dfrac{1}{3}.S_{đáy}.h\)

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan