Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 31, 32 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Bài toán giải bằng hai bước tính

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 31, bài 1, 2, 3 trang 32 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Bài toán giải bằng hai bước tính.

Hoàn thành tóm tắt và bài giải (Chọn 1 trong 2 cách) trang 31 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Số cây tổ 2 trồng được là:

8 + 4 = 12 (cây)

Số cây cả hai tổtrồng được là:

8 + 12 = 20 (cây)

Đáp số: 20 cây

Tổ 1 trồng được 8 cây.

Tổ 2 trồng được 12 cây.

(vì tổ 2 trồng được nhiều hơn tổ 1 là 4 cây).

Cả hai tổ trồng được:

8 + 12 = 20 (cây)

I. THỰC HÀNH

Bài 1 trang 31 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hoàn thành tóm tắt và giải bài toán.

Trả lời:

Tóm tắt

Bài giải

Thu cắt được số lá cờ là:

14 – 5 = 9 (lá cờ)

Cả hai bạn cắt được số lá cờ là:

14 + 9 = 23 (lá cờ)

Đáp số: 23 lá cờ

 

II. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 32 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tóm tắt và giải bài toán.

Trả lời:

Tóm tắt

Bài giải

Nhà cậu Út có số thùng mật ong là:

71 – 16 = 55 (thùng)

Cả hai khu vườn có số thùng mật ong là:

55 + 71 = 126 (thùng)

Đáp số: 126 thùng

 

Bài 2 trang 32 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tóm tắt và giải bài toán.

Trả lời:

Tóm tắt

Bài giải

Bác Dũng lát được số viên gạch là:

27 + 14 = 41 (viên gạch)

Cả hai người lát được số viên gạch là:

27 + 41 = 68 (viên gạch)

Đáp số: 68 viên gạch

 

Bài 3 trang 32 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nối cách giải phù hợp với tóm tắt.

Trả lời:

a) Bể 1 có 25 con cá, bể 2 kém bể 1 10 con cá. Ta cần tìm số cá ở bể 2 và số cá ở cả hai bể.

a) Bể 2 có 15 con cá, bể 1 hơn bể 1 10 con cá. Ta cần tìm số cá ở bể 1 và số cá ở cả hai bể.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan