Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 53 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 53 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (tiếp theo).

Viết vào chỗ chấm.

Trả lời:

I. THỰC HÀNH

Bài 1 trang 53 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

Trả lời:

Em hãy đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Sau đó thực hiện nhân lần lượt từ phải sang trái.

II. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 53 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

(Mỗi rổ có 12 quả xoài.)

Trả lời:

Muốn tìm số quả xoài trong các rổ em hãy lấy số quả xoài trong mỗi rổ nhân với số rổ.

Bài 2 trang 53 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nối giá trị với biểu thức phù hợp.

Trả lời:

Em tính giá trị của từng biểu thức phía trên sau đó nối với kết quả phù hợp.

A. 120 × 2 = 240

B. 125 × 2 = 250

C. 60 × 2 × 3 = 120 × 3 = 360

Như vậy ta nối như sau:

Bài 3 trang 53 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức:

Trả lời:

Em phải tính giá trị từng biểu thức. Thực hiện theo nguyên tắc trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; nhân chia trước rồi đến cộng trừ.

Bài 4 trang 53 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đọc nội dung trong SGK rồi khoanh vào biểu thức em chọn.

A. 12 × 5

B. (12 – 3) × 5

C. 12 × 5 – 3 

Trả lời:

Em giải như sau:

Bước 1: Tính số bút có trong 5 hộp đủ.

Bước 2: Tính số bút trong 5 hộp khi thiếu 3 cái bút.

Bước 3: Chọn biểu thức phù hợp.

Bài giải

Số bút có trong 5 hộp đủ là

12 × 5 = 60 (bút chì)

Vì 4 hộp còn đủ và 1 hộp thiếu ba cái bút nên số bút có trong 5 hộp là:

60 – 3 = 57 (bút)

Biểu thức chỉ cách tính số bút chì trong 5 hộp là 12 × 5 – 3.

Chọn đáp án C.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan