Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 62 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Gấp một số lên một số lần

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 62 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Gấp một số lên một số lần. Thanh sắt sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh dài gấp 3 lần thanh sắt sơn màu đỏ. Hỏi cả hai thanh sắt dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Viết vào chỗ chấm.

Trả lời:

Xét hình thứ hai: Mỗi ô vuông có chứa 5 chấm tròn. Như vậy 3 ô thì gấp 3 lần.

Ta thực hiện: 5 × 3

Xét hình thứ ba: Mỗi đoạn thẳng dài 2 cm. Như vậy 4 đoạn thẳng ghép lại với nhau thì gấp 4 lần.

Ta thực hiện: 2 cm × 4

Vậy ta điền như sau:

I. THỰC HÀNH

Bài 1 trang 62 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Mỗi bạn lấy ra các khối lập phương theo yêu cầu.

Bạn thứ nhất lấy 3 khối lập phương.

Bạn thứ hai lấy gấp 2 lần số khối lập phương của bạn thứ nhất.

Bạn thứ ba lấy gấp 3 lần số khối lập phương của bạn thứ nhất.

Trả lời:

Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần. Ở đây, ta sẽ thực hiện phép nhân.

- Bạn thứ nhất lấy 3 khối lập phương.

- Bạn thứ hai lấy gấp 2 lần số khối lập phương của bạn thứ nhất.

Số khối lập phương bạn thứ hai lấy là:

3 × 2 = 6 (khối lập phương).

- Bạn thứ ba lấy gấp 3 lần số khối lập phương của bạn thứ nhất.

Số khối lập phương bạn thứ hai lấy là:

3 × 3 = 9 (khối lập phương).

Khi đó:

Bạn thứ nhất lấy 3 khối lập phương.

Bạn thứ hai lấy 6 khối lập phương.

Bạn thứ ba lấy 9 khối lập phương.

II. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 62 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Thanh sắt sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh dài gấp 3 lần thanh sắt sơn màu đỏ. Hỏi cả hai thanh sắt dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời:

Trước hết, em cần tìm độ dài thanh sắt màu xanh bằng cách lấy độ dài thanh sắt màu đỏ nhân ba (vì thanh sắt màu xanh có chiều dài gấp ba lần thanh sắt màu đỏ).

Sau đó tìm tổng độ dài cả hai thanh sắt.

Bài giải

Độ dài thanh sắt màu xanh là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả hai thanh sắt dài là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan