Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 64 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Bảng chia 7

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 64 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Bảng chia 7. Bà chia 14 kg vải thiều thành 7 phần nặng như nhau. Hỏi mỗi phần vải thiều nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Viết các kết quả.

Trả lời:

I. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 63 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

Trả lời:

Em dựa vào bảng chia 7 vừa học để tính nhẩm và điền kết quả.

14 : 7 = 2    35 : 7 = 5    49 : 7 = 7    63 : 7 = 9     7 : 7 = 1

28 : 7 = 4    56 : 7 = 8    42 : 7 = 6    70 : 7 = 10    0 : 7 = 0

Bài 2 trang 63 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

Trả lời:

Trước hết em đặt tính rồi thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Bài 3 trang 63 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Bà chia 14 kg vải thiều thành 7 phần nặng như nhau. Hỏi mỗi phần vải thiều nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời:

Mỗi phần vải thiều nặng số ki-lô-gam là:

14 : 7 = 2 (kg)

Đáp số: 2 kg

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan