Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 66 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Bảng chia 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Bảng chia 8.

Viết các kết quả.

Trả lời:

I. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 65 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trả lời:

Em tính nhẩm dựa vào bảng chia 8 vừa học rồi điền vào chỗ chấm như sau:

24 : 8 = 3    56 : 8 = 7    64 : 8 = 8    48 : 8 = 6    0 : 8 = 0

16 : 8 = 2    32 : 8 = 4    40 : 8 = 5    72 : 8 = 9    80 : 8 = 10

Bài 2 trang 65 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

Trả lời:

Trước hết em đặt tính rồi thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Bài 3 trang 65 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

a) Cái bánh chưng này được chia thành … miếng bằng nhau.

b) Thoa đã ăn 1 miếng, vậy Thoa đã ăn 1/...cái bánh.

Trả lời:

a) Quan sát trên hình vẽ, ta thấy cái bánh chưng này được chia thành 8 miếng bằng nhau.

b) Thoa đã ăn 1 miếng, vậy Thoa đã ăn 1/8 cái bánh.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan