Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 68 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Bảng nhân 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 68 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Bảng nhân 9. Vượn mắt kính là loài vượn nhỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, vượn mắt kính có thể nhảy xa gấp 70 lần chiều dài thân nó. Một con vượn mắt kính có chiều dài thân là 9 cm, cọn vượn này có thể nhảy xa …cm.

Viết các kết quả.

Trả lời:

I. THỰC HÀNH

Bài 1 trang 68 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đưa ngón tay và đếm thêm 9 (theo mẫu).

Trả lời:

Học sinh đếm theo hướng dẫn trên ảnh.

Bài 2 trang 68 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 9.

Trả lời:

Học sinh thực hành với bạn.

II. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 68 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

9 × 2 = …    9 × 3 = …    9 × 8 = …    9 × 7 = …    0 × 9 = …

9 × 4 = …    9 × 5 = …    9 × 6 = …    9 × 9 = …    9 × 10 = …

Trả lời:

Em hay dựa vào bảng nhân 9 để giải bài toán.

9 × 2 = 18    9 × 3 = 27    9 × 8 = 72    9 × 7 = 63    0 × 9 = 0

9 × 4 = 36    9 × 5 = 45    9 × 6 = 54    9 × 9 = 81    9 × 10 = 90

Bài 2 trang 68 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Vượn mắt kính là loài vượn nhỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, vượn mắt kính có thể nhảy xa gấp 70 lần chiều dài thân nó. Một con vượn mắt kính có chiều dài thân là 9 cm, cọn vượn này có thể nhảy xa …cm.

Trả lời:

Để tính số cm con vượn có thể nhảy qua em thực hiện phép tính nhân lấy chiều dài thân con vượn nhân với số lần 70.

Ta có vượn mắt kính có thể nhảy xa gấp 70 lần chiều dài thân nó. 

Vậy một con vượn mắt kính có chiều dài thân là 9 cm, con vượn này có thể nhảy xa 630 cm (vì 9 × 70 = 630).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan