Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 73, 74 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Xem đồng hồ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 74 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Xem đồng hồ. Nối các đồng hồ chỉ cùng thời gian trong buổi chiều.

Đếm thêm 5 theo chiều mũi tên rồi viết số vào chỗ chấm.

Trả lời:

Số?

Trả lời:

I. THỰC HÀNH

Bài 1 trang 73 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết cách đọc giờ.

Trả lời:

Ta điền vào chỗ chấm như sau:

Bài 2 trang 74 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ kim phút để phù hợp với cách đọc giờ.

Trả lời:

Ta vẽ kim phút như sau:

II. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 74 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nối đồng hồ phù hợp với cách đọc.

Trả lời:

Bài 2 trang 74 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nối các đồng hồ chỉ cùng thời gian trong buổi chiều.

Trả lời:

Bài 3 trang 74 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm. 

Trả lời:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan