Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 84, 85 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Em làm được những gì?

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 84, bài 5 trang 85 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Em làm được những gì?. Chọn bộ ba số thích hợp; viết các phép tính trong các bảng nhân, chia đã học (theo mẫu).

Bài 1 trang 84 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Chọn bộ ba số thích hợp; viết các phép tính trong các bảng nhân, chia đã học (theo mẫu).

Trả lời:

Em chọn bộ ba số thích hợp để viết các phép tính trong các bảng nhân chia đã học.

Chọn ba số: 6; 30; 5.

Viết phép tính:

6 × 5 = 30        30 : 6 = 5

5 × 6 = 30        30 : 5 = 6

Em thực hiện tương tự với các bộ số còn lại.

Bài 2 trang 84 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trả lời:

Bài 3 trang 84 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Trả lời:

a) Để thêm 80 đơn vị ta lấy số đã cho là 220 cộng với 80.

Để giảm một số đi 6 lần ta lấy số đó chia cho 6.

b) Để bớt 160 đơn vị ta lấy số đã cho 350 trừ đi 160.

Để gấp một số lên 5 lần ta lấy số đó nhân với 5.

220 + 80 = 300        300 : 6 = 50

350 – 160 = 190        190 × 5 = 950

Như vậy, ta điền được:

Bài 4 trang 84 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nối đồng hồ phù hợp với cách đọc.

Trả lời:

Quan sát thời gian trên mỗi đồng hồ để nối với cách đọc phù hợp. 

Bài 5 trang 85 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trả lời:

a) Đếm số phần bằng nhau và số phần được tô màu để chọn đáp án thích hợp.

Hình C gồm 4 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu 14">1/4 của hình C.

Chọn đáp án C.

b) Quan sát nhiệt kế để xác định nhiệt độ từng địa phương rồi so sánh.

Nhiệt độ ở Mẫu Sơn là 0℃, nhiệt độ ở Bạch Mã là 4℃, nhiệt dộ ở Đà Lạt là 12℃. Vậy Mẫu Sơn lạnh nhất trong 3 địa điểm.

Chọn A

c) Quan sát hình vẽ ta thấy điểm O nằm giữa hai điểm M và N và MO = ON.

Chọn C.

Bài 6 trang 85 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trò chơi Ô số thú vị

(Thực hiện theo hướng dẫn trong SGK.)

Trả lời:

Học sinh tự thực hành.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan