Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán lớp 3 trang 61, 62 Chân trời sáng tạo tập 2 - Phép trừ các số trong phạm vi 100000

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 61, bài 1, 2, 3 trang 62 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài Phép trừ các số trong phạm vi 100000. Viết dấu phép tính thích hợp vào ô trống (+, –, ×, :)

Viết vào chỗ chấm

Trả lời:

I. THỰC HÀNH

Bài 1 trang 61 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trả lời:

Em viết phép trừ theo hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau, sau đó thực hiện trừ các số lần lượt từ phải qua trái

Kết quả của các phép tính như sau: 

II. Luyện tập

Bài 1 trang 62 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

a) 73 000 – 3 000 + 10 000 = ………….

b) 25 000 – (4 000 + 1 000) = ………….

c) 47 000 + (5 000 – 2 000) = ………….

Trả lời:

Với biểu thức có chứa phép cộng, trừ, ta thực hiện theo thứ tự từ trái qua phải

Với biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước

a) 73 000 – 3 000 + 10 000 = 70 000 + 10 000 = 80 000

b) 25 000 – (4 000 + 1 000) = 25 000 – 5 000 = 20 000

c) 47 000 + (5 000 – 2 000) = 47 000 + 3 000 = 50 000

Bài 2 trang 62 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số? (Theo mẫu)

Trả lời:

* Ở cột thứ 3, muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ

Do đó số cần tìm là:

41 011 + 42 107 = 83 118

Vậy ta cần điền số 83 118 vào ô trống ở cột 3

* Ở cột thứ 4, muốn tìm số trừ, ta lấy số trừ trừ đi hiệu

Do đó số cần tìm là:

83 118 – 41 011 = 42 107

Vậy ta cần điền số 42 107 vào ô trống ở cột 4

* Ở cột thứ 5, muốn tìm hiệu, ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ

Do đó số cần tìm là:

31 523 – 30 608 = 915

Vậy ta cần điền số 915 vào ô trống ở cột thứ 5

* Ta cần điền vào bảng như sau:

Bài 3 trang 62 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Một người đi từ tỉnh Cà Mau đến Thủ đô Hà Nội theo đường bộ, người đó đã đi qua Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời:

Quãng đường từ TP Hồ Chí Minh đến Hà Nội = Quãng đường từ Cà Mau đến Hà Nội – Quãng đường từ Cà Mau – TP Hồ Chí Minh

Do đó, quãng đường từ TP Hồ Chí Minh đến Hà Nội là:

2 034 – 308 = 1 726 (km)

Đáp số: 1 726 km

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 1 726

Quãng đường

Độ dài

Cà Mau – Hà Nội

2 034 km

Cà Mau – Thành phố Hồ Chí Minh

308 km

Thành phố Hồ Chí Minh – Hà Nội

1 726 km

Bài 4 trang 62 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết dấu phép tính thích hợp vào ô trống (+, –, ×, :) 

Trả lời:

a) 50 000  20 000 = 30 000                    b) 50 000 + 30 000 = 80 000

c) 400 × 5 = 2 000                                    d) (2 000 + 6 000) :  4 = 2 000

Bài 5 trang 62 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đất nước em

Đọc nội dung trong SGK, viết vào chỗ chấm

Rừng U Minh Hạ, vườn quốc gia ở tỉnh Cà Mau, có hơn …… loài thực vật, …… loài chim và ……. loài bò sát phổ biến

Trả lời:

Rừng U Minh Hạ, vườn quốc gia ở tỉnh Cà Mau, có hơn 250 loài thực vật, 180 loài chim và 20 loài bò sát phổ biến

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan