Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán lớp 3 trang 76, 77 Chân trời sáng tạo tập 2 - Diện tích hình chữ nhật

Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 77 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài Diện tích hình chữ nhật. Vẽ rồi tô màu các hình chữ nhật theo mẫu trong SGK. Quan sát bức tranh trong SGK, viết vào chỗ chấm a) Ước lượng: Chiều dài khoảng … cm, chiều rộng khoảng

Viết vào chỗ chấm

Trả lời:

I. THỰC HÀNH

Bài 1 trang 77 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ rồi tô màu các hình chữ nhật theo mẫu trong SGK

Trả lời:

a) Ta vẽ như sau:

 

Diện tích hình chữ nhật:                      Diện tích hình chữ nhật:

                         3 × 2 = 6 (cm2)        4 × 3 = 12 (cm2)

II. Luyện tập

Bài 1 trang 77 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Trả lời:

Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

Các kết quả được điền như sau: 

Bài 2 trang 77 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính (theo mẫu). 

Trả lời:

- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo).

- Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Ta điền vào bảng như sau:

Bài 3 trang 77 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Quan sát bức tranh trong SGK, viết vào chỗ chấm

a) Ước lượng: Chiều dài khoảng ……… cm, chiều rộng khoảng ……… cm

                Đo: Chiều dài: ………… cm, chiều rộng ………. cm

b) Tính.

Diện tích bức tranh: ……………………………………………………………………….

Chu vi bức tranh: ………………………………………………………………………….

Trả lời:

a) Quan sát tranh rồi ước lượng chiều dài, chiều rộng của bức tranh. Sau đó dùng thước kẻ đo chiều dài, chiều rộng của bức tranh.

a) Ước lượng: Chiều dài khoảng 10 cm, chiều rộng khoảng 8 cm

                Đo: Chiều dài: 10 cm, chiều rộng 8 cm

b) - Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo).

- Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Diện tích bức tranh đó là:

10 × 8 = 80 (cm2)

Chu vi bức tranh đó là:

(10 + 8) × 2 = 36 (cm)

Đáp số: 80 cm2; 36 cm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan