Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán lớp 3 trang 90 Chân trời sáng tạo tập 2 - Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 90 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất. Thống kê khối lượng gạo nhập về cửa hàng. Viết vào chỗ chấm.

Bài 1 trang 90 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Thống kê khối lượng gạo nhập về cửa hàng. Viết vào chỗ chấm.

+ Đọc nội dung trong SGK. Ghi lại số lượng bao gạo từng loại.

Dưới đây là kết quả kiểm đếm và ghi chép số lượng bao từng lọai gạo.

+ Hoàn thiện bảng thống kê khối lượng gạo.

Tính khối lượng gạo mỗi loại. (Mỗi bao cân nặng 50 kg)

- Nàng hương: 50 kg × 7 = 350 kg

- Tài nguyên: …………………………………….

- Tám xoan:   …………………………………….

- ST 25:         …………………………………….

- Một bụi:      …………………………………….

BẢNG SỐ LIỆU CÁC LOẠI GẠO NHẬP KHO

Loại gạo

Nàng hương

Tài nguyên

Tám xoan

ST25

Một bụi

Số bao

7

……………

……………

……………

……………

Khối lượng

350 kg

……………

……………

……………

……………

a) Gạo ……… nào nhập về nhiều nhất: ………. kg

b) Gạo ……… nhập về ít nhất: ………… kg

Trả lời:

* Dựa vào bảng số liệu ghi chép, ta thấy số lượng bao gạo từng loại như sau:

* Khối lượng gạo mỗi loại là

- Nàng hương: 50 kg × 7 = 350 kg

- Tài nguyên: 50 kg × 9 = 450 kg

- Tám xoan:   50 kg × 5 = 250 kg

- ST 25:         50 kg × 2 = 100 kg

- Một bụi:      50 kg × 6 = 300 kg

* Bảng thống kê số liệu gồm 3 hàng: Hàng 1 là tên các loại gạo, hàng 2 là số bao gạo tương ứng và hàng 3 là tổng khối lượng gạo trong các bao

+ Ở cột gạo Tài nguyên, có 9 bao gạo, tổng cân nặng là 450 kg, ta điền số 9 vào hàng thứ 2 và số 450 kg vào hàng thứ 3

+ Thực hiện tương tự với các loại gạo còn lại.

Bảng thống kê:

Trả lời câu hỏi:

Ta có: 2 < 5 < 6 < 7 < 9

Số lớn nhất trong các số trên là số 9, số nhỏ nhất là số 2. Tương ứng với số 9 là loại gạo Tài Nguyên; Tương ứng với số 2 là loại gạo ST25

Như vậy:

a) Gạo Tài nguyên nhập về nhiều nhất: 450 kg

b) Gạo ST25 nhập về ít nhất.: 100 kg

Bài 2 trang 90 VBT Toán lớp 3 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trả lời:

a) Sai (s)

Trong tranh có biển báo cấm rẽ trái nên xe không thể rẽ trái được

b) Đúng (đ)

c) Đúng (đ)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan