Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức trang 111, 112, 113 - Bài 77 tiết 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 111, bài 2, 3 trang 112, bài 4, 5 trang 113 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức. Đặt tính rồi tính. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài 1 trang 111 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

6 593 + 85                              8 674 – 592                       

34 562 + 19 287                     56 061 – 23 458

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép cộng, phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Bài 2 trang 112 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Tổng của 8 593 và 6 345 là:

A. 14 838                               B. 14 938                          

C. 14 937                               D. 41 938

b) Hiệu của 43 958 và 26 384 là:

A. 27 574                               B. 17 674                          

C. 17 574                               D. 17 564

c) Giá trị của biểu thức 18 609 + 5 132 – 5 000 là:

A. 24 041                               B. 18 041                          

C. 19 031                               D. 19 041

Phương pháp:

a) Để tìm tổng của hai số ta thực hiện phép cộng: 8 593 + 6 345.

b) Để tìm hiệu của hai số ta thực hiện phép trừ: 43 958 – 26 384.

c)  Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 3 trang 112 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đ, S?

a) Đường đi từ cổng công viên đến sân khấu nhạc nước gần hơn đến rạp chiếu phim. .........

b) Đường đi từ cổng công viên đến sân khấu nhạc nước xa hơn đến rạp chiếu phim.   .........

Phương pháp:

Bước 1: Tính quãng đường từ cổng công viên đến sân khấu nhạc nước và quãng đường từ cổng công viên đến rạp chiếu phim.

Bước 2: So sánh khoảng cách hai quãng đường rồi xét tính đúng, sai.

Lời giải:

- Quãng đường từ cổng công viên đến sân khấu nhạc nước là: 470 + 240 + 260 = 970 m.

- Quãng đường từ cổng công viên đến rạp chiếu phim là: 280 + 530 = 810 m.

Vậy ta điền như sau:

a) Đường đi từ cổng công viên đến sân khấu nhạc nước gần hơn đến rạp chiếu phim.   S

b) Đường đi từ cổng công viên đến sân khấu nhạc nước xa hơn đến rạp chiếu phim.     Đ

Bài 4 trang 113 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh Bác Hồ (Chủ tịch Hồ Chí Minh) được tổ chức vào năm 1990. Hỏi:

a) Bác Hồ sinh năm nào?

b) Năm 1968 Bác Hồ bao nhiêu tuổi?

Phương pháp:

a) Năm sinh của Bác Hồ = Năm tổ chức lễ kỉ niệm – số năm lễ kỉ niệm.

b) Số tuổi của Bác Hồ = Năm 1968 – Năm sinh của Bác.

Lời giải:

a) Bác Hồ sinh năm là:

1990 – 100 = 1890

b) Năm 1968 tuổi của Bác Hồ là:

1968 – 1890 = 78 (tuổi)

Bài 5 trang 113 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Một công ty thiết bị y tế, lần thứ nhất đã nhập về 24 900 chiếc khẩu trang, lần thứ hai nhập ít hơn lần thứ nhất 9 800 chiếc khẩu trang. Hỏi cả hai lần công ty đã nhập về bao nhiêu chiếc khẩu trang?

Phương pháp:

Bước 1: Số khẩu trang lần thứ hai nhập = số khẩu trang lần thứ nhất nhập – 9 800.

Bước 2: Số khẩu trang cả hai lần nhập = số khẩu trang lần thứ nhất nhập + số khẩu trang lần thứ hai nhập.

Lời giải:

Tóm tắt

Lần thứ nhất: 24 900 chiếc

Lần thứ hai: ít hơn 9 800 chiếc

Cả hai lần: ? chiếc

Bài giải

Số khẩu trang công ty đã nhập lần thứ hai là:

24 900 – 9 800 = 15 100 (chiếc)

Cả hai lần công ty đã nhập về số chiếc khẩu trang là:

24 900 + 15 100 = 40 000 (chiếc)

Đáp số: 40 000 chiếc khẩu trang

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan