Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức trang 97, 98 - Bài 72 tiết 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 97, bài 2, 3, 4, 5 trang 98 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức. Để đến kho báu, Rô-bốt phải đi qua các đoạn đường ghi phép tính có kết quả lớn hơn 6 000. Em hãy tìm đường cho Rô-bốt đi đến kho báu rồi tô màu vào đường đi đó.

Bài 1 trang 97 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Để đến kho báu, Rô-bốt phải đi qua các đoạn đường ghi phép tính có kết quả lớn hơn 6 000. Em hãy tìm đường cho Rô-bốt đi

đến kho báu rồi tô màu vào đường đi đó.

Phương pháp:

Thực hiện tính nhẩm các phép tính trên đường đi, đường đến kho báu là con đường ghi phép tính có kết quả lớn hơn 6

000.

Lời giải:

Ta có 24 000 : 4 = 6 000

          72 000 : 9 = 8 000

          3 000 x 3 = 9 000

          28 00 : 4 = 7 000

          45 000 : 9 = 5 000

          2 000 x 2 = 4 000

          3 500 x 2 = 7 000

Đường đến kho báu như sau:

Bài 2 trang 98 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

19 016 x 5                              9 409 x 9                     

78 520 : 8                               61 527 : 7

Phương pháp:

Thực hiện đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học.

Lời giải:

Bài 3 trang 98 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính giá trị của biểu thức.

a) 8 375 + 4 905 x 6 = ........................

                               = .........................

b) 8 241 x 4 x 2 = ........................

                        = ........................

c) (95 589 – 82 557) : 9  = ........................

                                     = ........................

d) 54 263 + 4 470 + 5 230 = ........................

                                         = ........................

Phương pháp:

- Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia hoặc chỉ có phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái

sang phải.

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải:

a) 8 375 + 4 905 x 6 = 8 375 + 29 430

                                = 37 805

b) 8 241 x 4 x 2   = 32 964 x 2

                          = 65 928

c) (95 589 – 82 557) : 9  = 13 032 : 9

                                      = 1 448

d) 54 263 + 4 470 + 5 230 = 58 733 + 5 230

                                        = 63 963

Bài 4 trang 98 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chú Hùng đi được 13 120 m. Trong 1 giờ tiếp theo, chú Hùng đi được 9 560 m. Hỏi

chú Hùng đã đi quãng đường dài bao nhiêu mét?

Phương pháp:

Bước 1: Tính quãng đường chú Hùng đi trong 3 giờ đầu.

Bước 2: Tính quãng đường chú Hùng đi trong 4 giờ.

Lời giải:

Trong 3 giờ đầu, chú Hùng đã đi quãng đường dài số mét là:

13 120 × 3 = 39 360 (m)

Chú Hùng đã đi quãng đường dài số mét là:

39 360 + 9 560 = 48 920 (m)

Đáp số: 48 920m

Bài 5 trang 98 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Viết chữ số thích hợp vào ô trống.

Phương pháp:

Dựa vào quy tắc đặt tính để tìm ra chữ số thích hợp trong mỗi ô trống.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan