Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Kiểm tra - trang 82

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quảng cáo
  • Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 82, 83: Kiểm tra - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

    Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 82, 83: Kiểm tra - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

    Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng. Viết số 167 thành tổng các trăm, chục, đơn vị. Đúng ghi đ, sau ghi s: Số 854 đọc là? Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 342, 324, 423, 243. Viết tên các hình khối vào chỗ chấm. Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 53 km, quãng đường từ tỉnh B đến tỉnh C dài 28 km. Hõi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh C (đi qua tỉnh B) dài bao nhiêu ki-lô-mét? Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: …