Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 12 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 12 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1. Read the following exchanges. Mark the stressed syllables. (Đọc các trao đổi sau. Đánh dấu các âm tiết nhấn mạnh.)

1. A: What's the film about?

    B: It's about the future of the human race.

2. A: What happens to humans after two thousand years in the film?

    B: Humans invent artificially intelligent robots who look like humans.

3. A: What happened to David, the robotic boy?

    B: Monica, his mother, left him in a faraway forest.

4. A: What did David think when that happened?

    B: He thought Monica didn't love him anymore because he wasn't a real boy.

5. A: What did David do after that?

    B: He went searching for the Blue Fairy.

6. A: Why did David look for the Blue Fairy?

    B: Because he wanted her to help him to become a real boy.

7. A: Did David find the Blue Fairy?

    B: No, he didn't.

8. A: What do you think about the film?

   B: I think it was exciting, but far fetched.

Đáp án

1. A:'What's the'film'about?

   B: It's 'about the 'future of the human race.

2. A: 'What 'happens to 'humans after two thousand years in the ’film?

   B: 'Humans 'invent arti ficially in’telligent 'robots 'who 'look like 'humans.

3. A: 'What 'happened to 'David, the 'robotic 'boy?

   B: 'Monica, his 'mother, 'left him in a 'faraway 'forest.

4. A: 'What did 'David 'think when 'that 'happened?

   B: He 'thought 'Monica 'didn't 'love him 'anymore be'cause he 'wasn't a 'real 'boy.

5. A: 'What did 'David do 'after 'that?

   B: He 'went 'searching for the 'Blue 'Fairy.

6. A: 'Why did 'David 'look 'for the 'Blue 'Fairy?

   B: 'Because he 'wanted her to 'help him to be'come a 'real 'boy.

7. A: Did 'David 'find the 'Blue 'Fairy?

   B: 'No, he 'didn't.

8. A: 'What do 'you 'think 'about the 'film?

   B: I 'think it was ex'citing, but 'far 'fetched.

2. Work in pairs. Practise the sentences in 1.

Làm việc theo cặp. Thực hành các câu trong bài 1.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 Mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan