Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Tiết 4 - Ôn tập cuối học kì 2 trang 115 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2

Bình chọn:
3.7 trên 63 phiếu

1. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 164). Tìm trong bài đọc và viết lại:

1. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 164). Tìm trong bài đọc và viết lại :

- Một câu hỏi :             

- Một câu kể :

- Một câu cảm :

- Một câu khiến :

2. Viết lại những trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn có trong bài.

- Trạng ngữ chỉ thời gian :........................

- Trạng ngữ chỉ nơi chốn :........................

TRẢ LỜI:

1. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 164). Tìm trong bài đọc và viết lại:

- Một câu hỏi : Răng em đâu, phải không?

- Một câu kể : Có một lần trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy vào mồm.

- Một câu cảm : Bộng răng sưng của bạn ấy chuyển sang má khác rồi!

- Một câu khiến : Em về nhà đi !

2. Viết lại những trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn có trong bài.

- Trạng ngữ chỉ thời gian : Có một lần trong giờ tập đọc, tôi

- Trạng ngữ chỉ nơi chốn : Ngồi trong lớp tôi lấy lưỡi...

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan