Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - trang 25 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Writing - trang 25 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1.    Write sentences about electric vehicles, using the words and phrases given. Change the word form, if necessary. (Viết câu về phương tiện chạy bằng điện, sử dụng các từ và cụm từ cho trước. Thay đổi hình thức từ, nếu cần thiết.)

1. electric vehicles / not / use / fossil fuels / as a result / not / emit / C02 / pollutants 

2. electric vehicles / more eco-friendly / diesel ones / reduce / air pollution

3. initial set-up cost / an electric transport system / high / electric vehicles / quite / costly

4. electric trams / require / set routes / are / limited / certain / areas

5. electric vehicles / electricity / often / create / fossil fuels

6. electric buses / produce / less vibration / other buses / help / passengers / more comfortable

7. electric cars / quite quiet / help / lower / noise pollution

8. maintenance cost / electric buses / lower / diesel buses

9. take / hours / recharge / electric car / sometimes / charging stations / not / available

10. batteries / costly / make / electric vehicles / expensive / developing countries

Đáp án:

1. Electric vehicles do not use fossil fuels and as a result do not emit CO2 and other pollutants.

2. Electric vehicles are more eco-friendly than diesel ones as they reduce air pollution.

3. The initial set-up cost of an electric transport system is high, and electric vehicles are quite costly.

4. Electric trams require set routes and are limited to certain areas.

5. Electric vehicles use electricity that is often created from fossil fuels.

6. Electric buses produce less vibration than other buses, which helps passengers to feel more comfortable.

7. Electric cars are quite quiet, which helps to lower noise pollution.

8. The maintenance cost of electric buses is lower than that of diesel buses.

9. It takes hours to recharge an electric car, and sometimes charging stations are not available.

10. Batteries are costly, which makes electric vehicles expensive for developing countries.

Dịch:

1. Xe điện không sử dụng nhiên liệu hóa thạch và kết quả là không phát thải CO2 các chất ô nhiễm khác.

2. Xe điện có nhiều sinh thái thân thiện hơn so với những động cơ diesel chúng làm giảm ô nhiễm không khí.

3. Chi phí thiết lập ban đầu của một hệ thống giao thông điện là cao, và xe điện khá tốn kém.

4. Xe điện điện yêu cầu xây dựng các tuyến đường được giới hạn khu vực nhất định.

5. Xe điện sử dụng điện thường được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch.

6. Xe buýt điện sản xuất ra ít rung hơn xe buýt khác, giúp hành khách cảm thấy thoải mái hơn.

7. Xe điện khá yên tĩnh, giúp giảm ô nhiễm tiếng ồn.

8. Chi phí bảo trì của xe buýt điện là thấp hơn so với xe buýt diesel.

9. Mất nhiều giờ để sạc một chiếc xe điện, các trạm sạc đôi khi không có sẵn.

10. Pin đắt, khiến cho phương tiện chạy bằng điện đắt tiền đối với các nước đang phát triển.

2.   Put the sentences in 1 in the correct columns. Then choose some ideas to write an essay of 220-250 words about the advantages and disadvantages of electric vehicles. (Đặt các câu ở phần 1 vào các cột chính xác. Sau đó, chọn một số ý tưởng để viết một bài luận trong 220-250 từ về những ưu điểm và nhược điểm của xe điện.)

ELECTRIC VEHICLES

Advantages

Disadvantages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp án:

Electric vehicles

Advantages

Disadvantages

1. Electric vehicles do not use fossil fuels and as a result do not emit C02 and other pollutants.

3. The initial set-up cost of an electric transport system is high, and electric vehicles are quite costly.

2. Electric vehicles are more eco-friendly than diesel ones as they reduce air pollution.

4. Electric trams require set routes and are limited to certain areas.

6. Electric buses produce less vibration than other buses, which helps passengers to feel more comfortable.

5. Electric vehicles use electricity that is often created from fossil fuels.

7. Electric cars are quite quiet, which helps to lower noise pollution.

9. It takes hours to recharge an electric car, and sometimes charging stations are not available.

8. The maintenance cost of electric buses is lower than that of diesel buses.

10. Batteries are costly, which makes electric vehicles expensive for developing countries.

Sample answer (Trả lời mẫu)

As the world population increases, the demand of using vehicles is also growing day by day. Along with other modern means of transportation, electric vehicles have been widely introduced and used. However, just like other new inventions, this modern kind of transportation has both advantages and disadvantages.

Electric vehicles can save the environment. As they do not use fossil fuels, they do not emit C02 and other pollutants. This reduces air pollution. Besides, they are quite quiet and smooth, with less vibration than other vehicles, so they help lower noise pollution and make passengers feel more comfortable. Especially, the maintenance cost of electric vehicles is lower than that of diesel ones.

Despite all of the above strengths, the initial set-up cost of an electric transport system is high, and electric vehicles are quite costly with expensive batteries. Moreover, it takes hours to recharge an electric car, and sometimes charging stations are not available, which delays passengers' travel. As a result, not everyone can afford an electric vehicle and willingly to own it.

In conclusion, at this very first stage, electric transportation has both positive and negative points. Hopefully, in the near future, manufacturers will improve electric vehicles to make them the most comfortable, affordable, and eco-friendly that may help people both travel with no problem and save the environment effectively.

Dịch bài:

Khi tăng dân số thế giới, nhu cầu sử dụng xe cũng tăng lên từng ngày. Cùng với các phương tiện hiện đại khác trong giao thông vận tải, xe điện đã được giới thiệu rộng rãi và sử dụng. Tuy nhiên, giống như các phát minh mới khác, loại vận chuyển hiện đại này  có cả ưu nhược điểm.

Xe điện có thể cứu lấy môi trường. Vì chúng không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, chúng không thải ra CO2 các chất ô nhiễm khác. Điều này làm giảm ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, chúng khá yên tĩnh và êm, với độ rung ít hơn các xe khác, vì vậy chúng giúp ô nhiễm tiếng ồn thấp hơn và làm cho hành khách cảm thấy thoải mái hơn. Đặc biệt, chi phí bảo trì của xe điện thấp hơn so với động cơ diesel.

Bất chấp tất cả những thế mạnh trên, chi phí thiết lập ban đầu  của một hệ thống giao thông điện cao, và xe điện khá tốn kém với pin đắt tiền. Hơn nữa, phải mất nhiều giờ để sạc một chiếc xe điện, các trạm sạc đôi khi không có sẵn, điều này trì hoãn chuyến đi của hành khách. Kết quả là, không phải tất cả mọi người có thể mua được một chiếc xe điện và sẵn sàng để sở hữu nó.

kết luận, ở giai đoạn đầu tiên này, vận chuyển bằng điện có cả điểm tích cực và tiêu cực. Hy vọng rằng, trong tương lai gần, các nhà sản xuất sẽ cải thiện xe điện để làm cho chúng thoải mái nhất, giá cả phải chăng, sinh thái thân thiện mà có thể giúp mọi người đi không có vấn đề gì bảo vệ môi trường có hiệu quả.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 Mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan