Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - trang 46 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

Bình chọn:
4.5 trên 4 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Writing - trang 46 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới

1 Write complete sentences about the uses of a television, using the words or phrases below

Viết câu hoàn chỉnh về việc sử dụng truyền hình, sử dụng các từ hoặc cụm từ bên dưới

1 We/ use / entertain / ourselves / with / programmes / music / movies / game shows

2 people / use / get / information / about /    daily news / weather forecast / events / world

3. we / watch / study / cook a dish / practise / english

Đáp án:

1. We use a television to entertain ourselves with programmes about music, movies or game shows.

2. People use a television to get information about daily news, the weather forecast, or events around the world.

3. We watch television to study how to cook a dish or practise English.

2 Write a 150-word paragraph about the benefits and uses of a tablet PC, using the prompts below or your own ideas.

Viết một đoạn 150 từ về lợi ích và việc sử dụng máy tính bảng, sử dụng lời nhắc dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn.

-  Portable: small, light

-  Affordable: not too expensive

-  Powerful and easy to use: multi-touch screen, long battery lifetime

-  Multifunctional: surfing the web, sending emails, talking photos, reading e-books, waiching TV, making phone calls, listening to music, ...

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan