Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - Unit 9 trang 63 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 Unit 9 - Writing

WRITING

The table below gives some information about the blue whale. Write a paragraph that describes the facts and figures provided in the table.

bảng dưới đây cung cấp một số thông tin về cá voi xanh. Viết 1 đoạn văn miêu tả các sự kiện và số liệu được cung cấp trong bảng.

Blue Whale

RANGE & HABITAT

Oceans throughout the world

Tropical waters in winter, arctic or antarctic waters in summer

SIZE

Length: up to 29 m

Weight: about 136,000 kg

Females tend to grow larger than males

FEEDING HABITS

Carnivores; Eat mainly small shrimp-like animals called krill

OFFSPRING

Give birth to one calf Gestation period: about 11 months

LIFESPAN

Up to 100 years

SPECIAL FEATURES

The largest animals of all time: A baby blue whale gains about 90 kg a day

CONSERVATION CONCERNS

Endangered due to hunting

 

Đoạn văn tham khảo:

Blue whales live in oceans throughout the world. They live in tropical waters in winter, arctic or antarctic waters in summer. They can grow up to 29m in length and about 136,000 kg in weight. Females tend to grow larger than males. They eat mainly small shrimp-like animals called krill. They give birth to one calf only in a gestation period which last about 11 months. Blue whales can live up to 100 years and they are the largest animals of all time. A baby blue whale gains about 90 kg a day. But they are endangered due to hunting.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan