Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 43 - Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Mark (') the stress for the words below. Đánh dấu (') vào trọng âm của các từ dưới đây.

1. Mark (') the stress for the words below.
Đánh dấu (') vào trọng âm của các từ dưới đây.

resource

poverty

stressful

gather

 

serious

littering

suppose

renewable

 

describe

recycle

pollution

disease

 

Key - Đáp án:

re'source

'poverty

'stressful

'gather

 

'serious

'littering

su'ppose

re'newable

 

des'cribe

re'cycle

po'llution

di'sease

 

2. Mark (') the stress for the underlined words. Then practise saying them.

Đánh dấu (') vào trọng âm của các từ gạch chân. Đọc các từ đó.

1.   There are more problems in the slums than in the wealthy areas.

2.   The beaches in the south of Brazil are so peaceful.

3.   Which citv in vour country is the most expensive?

4.    Our city will have to find a solution to reduce traffic jams.

5.    People move to big cities for a better standard of living.

Key - Đáp án:

1. 'problems,  'wealthy 

2. Bra'zil, 'peaceful

3. 'country, ex'pensive

4. so'lution,  'traffic

5. 'People, 'standard

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan