Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Phonetics - trang 9 Unit 2 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
4.8 trên 12 phiếu

Write a word under each picture. All the words should contain /bl/ or /cl/.

A. Phonetics - Ngữ âm

1.

a. Write a word under each picture. All the words should contain /bl/ or /cl/.

Viết một từ bên dưới mỗi bức tranh. Tất cả các từ nên bao gồm /bl/ hoặc /cl/.

 *

b. Put the words into the right columns. Then say them aloud.

Đặt các từ vào cột bên phải. Rồi đọc to chúng.

*

KEY

a.

1. black (màu đen)

2. clock (đồng hồ)

3. class (lớp học)

4. cloud (đám mây)

5. clown (chú hề)

6. blue (màu xanh nước biển)

7. clothes (quần áo)

8. blouse (áo nữ)

9. blow (thổi)

b.

*

 

2. Underline the words with /bl/ or /cl/ in the sentences. Then read the sentences aloud.

Gạch chân những từ với /bl/ hoặc /cl/ trong câu. Rồi đọc to các câu.

1. The garden is blossoming beautifully. (khu vườn đang nở hoa rất đẹp)

2. I enjoy picking blackberries in the woods. (tôi thích hái dây đen trong rừng)

3. The sky looks so clear and blue in the countryside. (bầu trời rất trong và xanh ở miền quê)

4. After the surveỵ, we have to report our findings to the class. (sau khi làm thống kê, chúng tôi phải báo cáo trước cả lớp)

5. Click the mouse twice to open this file. (Chọn chuột 2 lần để mở tệp này)

6. My favourite colour is blue. (Màu yêu thích của tôi là màu xanh nước biển)

KEY

1. The garden is blossoming beautifully.

2. I enjoy picking blackberries in the woods.

3. The sky looks so clear and blue in the countryside.

4. After the surveỵ, we have to report our findings to the class.

5. Click the mouse twice to open this file.

6. My favourite colour is blue.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan