Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 74, 75 Sách bài tập Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3 trên 11 phiếu

Giải bài tập bài 2. Hình có tâm đối xứng - sách bài tập Toán 6 tập 2 sách chân trời sáng tạo trang 74, 75: bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vẽ thêm để được hình có tâm đối xứng là các điểm cho sẵn

Bài 1 trang 74 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm tâm đối xứng của các hình sau (nếu có)

Trả lời:

Các hình a,c,e có tâm đối xứng, với tâm đối xứng được chỉ ra như hình vẽ

Các hình b, d không có tâm đối xứng

Bài 2 trang 74 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ thêm để được hình có tâm đối xứng là các điểm cho sẵn

Trả lời:

Bài 3 trang 75 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ hình 6 cạnh có tâm đối xứng, không có trục đối xứng.

Phương pháp:

Vẽ hình 6 cạnh có tâm đối xứng, không có trục đối xứng.

Trả lời

Hình dưới đây là hình 6 cạnh có tâm đối xứng, với tâm đối xứng là điểm giao của các đường nét đứt. Nhưng hình này không có trục đối xứng.

 

Bài 4 trang 75 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Vẽ hình 6 cạnh có trục đối xứng, không có tâm đối xứng.

Trả lời:

Hình dưới đây là hình 6 cạnh có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng, với trục đối xứng là đường nét đứt.


Bài 5 trang 75 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng:

a) H A N O I;

b) N I N H B I N H;

c) C A M A U.

Trả lời:

Gập đôi hình sao cho hai phần trùng khít lên nhau, nếp đó chính là trục đối xứng.

I là tâm đối xứng của hình H nếu I là trung điểm của đoạn thẳng Nối hai điểm tương ứng bất kì trên H.

Vậy các chữ cái HNOI có tâm đối xứng, các chữ cái còn lại không có tâm đối xứng.

Bài 6 trang 75 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm vật dụng trong nhà em có tâm đối xứng.

Trả lời:

Hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi, hình bình hành,… là những hình có tâm đối xứng.

Các vật dụng trong nhà có tâm đối xứng, ví dụ: mâm, đĩa, thớt, mặt bàn, bảng, quyển sách, cánh cửa,…

Bài 7 trang 75 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm các dụng cụ lao động có trục đối xứng.

Trả lời:

Các dụng cụ lao động có hai nửa cân xứng thì có trục đối xứng. Ví dụ như: cuốc, xẻng, cái bay

Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan