Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 76, 77 Sách bài tập Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

Giải sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 trang 76, 77 Chân trời sáng tạo, bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên. Hai hình bên dưới là những di tích lịch sử có tính đối xứng. Em hãy chỉ ra tính đối xứng của nó. Hãy cho biết tên các di tích này.

Bài 1 trang 76 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Khi quan sát sự di chuyển và hình dạng đối xứng của các động vật, con người đã chế tạo ra các công cụ hữu ích như chiếc xe, chiếc máy bay chiếc tàu ngầm. Em hãy tìm hình minh hoạ và nêu ví dụ cụ thể về điều này.

Trả lời:

Chỉ ra điểm chung về hình dạng của một công cụ hữu ích với động vật nào đó.

Ví dụ: Chiếc máy bay và con chim.

Bài 2 trang 76 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hai hình bên dưới là những di tích lịch sử có tính đối xứng. Em hãy chỉ ra tính đối xứng của nó. Hãy cho biết tên các di tích này.

Trả lời:

Hai di tích này đều có trục đối xứng và không có tâm đối xứng được biểu diễn như trên hình.

Tên di tích: Hình bên trái là Tháp Rùa ở Hồ Gươm, hình bên phải là ga Đà Lạt. 

Bài 3 trang 76 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm hai hình di tích lịch sử hoặc công trình kiến trúc có tính đối xứng ở Việt Nam.

Trả lời

Hai hình di tích lịch sử hoặc công trình kiến trúc có tính đối xứng (đối xứng trục) ở Việt Nam, ví dụ:

Cổng Đền Hùng.

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bài 4 trang 76- SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm hai hình di tích lịch sử hoặc công trình kiến trúc có tính đối xứng ở quê hương em

Trả lời:

Tìm các di tích, công trình kiến trúc ở quê hương em, chú ý các cổng hoặc cầu (thường có tính đối xứng).

Bài 5 trang 77 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Các bông hoa và chiếc lá dưới đây, hình nào có tính đối xứng (đối xứng trục hay đối xứng tâm)?

Trả lời:

Một đường thẳng là trục đối xứng nếu gấp hình theo đường đó, ta được 2 phần chồng khít lên nhau.

I là tâm đối xứng của hình H nếu I là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên H.

Bông hoa ở hình a) vừa có trục đối xứng và tâm đối xứng.

Bông hoa ở hình a) vừa có trục đối xứng và tâm đối xứng.

Chiếc lá ở hình b) có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng.

Bông hoa ở hình c) có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng.

Bài 6 trang 77 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

 Hãy tìm hình bông hoa và chiếc lá có tính đối xứng.

Trả lời:

Những bông hoa và chiếc lá có tính đối xứng là:

Hoa râm bụt có trục đối xứng.

Hoa hướng dương vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

Bài 7 trang 77 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Hãy chỉ ra các trục đối xứng và tâm đối xứng (nếu có) của mỗi hình sau.

Trả lời:

Gập đôi hình sao cho hai phần trùng khít lên nhau, nếp gấp đó chính là trục đối xứng.

I là tâm đối xứng của hình H nếu I là trung điểm của đoạn thẳng. Nối hai điểm tương ứng bất kì trên H.

Hình a) vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng (như hình vẽ).

Hình b) vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng (như hình vẽ).

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan