Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 SGK Toán lớp 4 - Ki-lô-mét vuông

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Ki-lô-mét vuông. Bài 3 Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?

Bài 1 trang 100 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

             Đọc

       Viết

Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông

 

Hai nghìn ki-lô-mét vuông

 

 

509km2

 

320 000km2

Phương pháp: 

Để đọc (hoặc viết) các số đo diện tích ta đọc (hoặc viết) các số trước, sau đó đọc (hoặc viết) kí hiệu của đơn vị đo diện tích.

Lời giải: 

Đọc

Viết

Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông

921km2

Hai nghìn ki-lô-mét vuông

2000km2

Năm trăm linh chín ki-lô-mét vuông

509km2

Ba trăm hai mươi nghìn ki-lô-mét vuông

320 000km2

Bài 2 trang 100 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 

1km2 =...m2

1m2 =....dm2

32m2 49dm2 =....dm2

1000000 m2 =....km2;

5km2 =....m2

2000000m2 =...km2.

Phương pháp:

Dựa vào cách chuyển đổi  : 

1km = 1 000 000m2   ;                      1m = 100dm2.

Lời giải:

1km2 = 1000000m2

1m2 = 100dm2

32m2 49dm2 = 3249dm2

1000000 m2 = 1km2;

5km2 = 5000000m2

2000000m2 = 2km2.

Bài 3 trang 100 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Phương pháp: 

Muốn tính diện tích khu rừng ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

Lời giải:

Diện tích khu rừng đó là: 3 x 2 = 6 (km2)

Đáp số: 6km2.

Bài 4 trang 100 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ : 

a) Diện tích lớp học : 81cm; 900dm; 40m2.

b) Diện tích nước Việt Nam: 5000000m; 324 000dm; 330 991km2.

Phương pháp:

Dựa vào kiến thức thực tế để tìm số đo thích hợp của lớp học hoặc diện tích nước Việt Nam.

Lời giải:

a) Khi đo diện tích một lớp học ta thường dùng đơn vị nào ? (m2)

b) Khi đo diện tích một quốc gia ta thường dùng đơn vị nào ? (km2)

Đáp án :

a) Khi đo diện tích lớp học là 40 m2.

b) Diện tích nước Việt Nam là 330991km2'

Sachbaitap.com  

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan