Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 104, 105 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1 trang 104; bài 2, 3, 4 trang 105 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 4 Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích của mảnh đất đó.

Bài 1 trang 104 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ.

Phương pháp:

Quan sát kĩ các hình đã cho để tìm các cặp cạnh đối diện có trong mỗi hình vẽ đã cho.

Lời giải: 

Các cặp cạnh đối diện :

- Trong hình chữ nhật ABCD là : AB và CD, BC và AD.

- Trong hình bình hành EGHK là : EG và HK, GH và EK.

- Trong hình tứ giác MNPQ là : MN và PQ, NP và MQ.

Bài 2 trang 105 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết vào ô trống (theo mẫu)

Độ dài đáy

7cm

14dm

23m

Chiều cao

16cm

13dm

16m

Diện tích hình bình hành

× 16 = 112 (cm2)

 

  

Phương pháp:

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

                             S = a × h

(S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành).

Lời giải:

Độ dài đáy

7cm

14dm

23m

Chiều cao

16cm

13dm

16m

Diện tích hình bình hành

× 16 = 112 (cm2)

14 × 13 = 182 (dm2)

23 × 16 = 368 (m2)

Bài 3 trang 105 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b. 

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là:

                    P = (a + b) × 2    (a và b cùng một đơn vị đo) 

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành, biết:

a)  a = 8cm ;   b = 3cm;

b)  a = 10dm ;  b = 5dm. 

Phương pháp:

Thay chữ bằng số vào biểu thức  P = (a + b) × 2 rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải:

Muốn tính chu vi hình bình hành ta lấy tổng độ dài hai cạnh liên tiếp nhân với 2 ( cùng một đơn vị đo).

Đáp án :

a) Nếu a =8 cm; b= 3cm thì P = ( 8 + 3 ) x 2 = 22 cm

b) Nếu a= 10dm ; b= 5dm thì P =( 10 + 5) x 2 = 30dm.

Bài 4 trang 105 SGK Toán 4 tập 1

Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích của mảnh đất đó.

Phương pháp:

Áp dụng cách tính diện tích hình bình hành:

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). 

Lời giải:

Diện tích mảnh đất đó là :

40 x 25 = 1000 (dm2) hay 10m2

Đáp số: 10 m2.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan