Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán lớp 4 - Diện tích hình bình hành

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 104 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Diện tích hình bình hành. Bài 3 Tính diện tích hình bình hành, biết a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm.

Bài 1 trang 104 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính diện tích mỗi hình bình hành sau : 

Phương pháp:

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

                             S = a × h

(S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành).

Lời giải: 

Từ trái sang phải diện tích các hình bình hành lần lượt là:

9 x 5 = 45 (cm2)

13 x 4 = 52 (cm2)

7 x 9 = 63 (cm2).

Bài 2 trang 104 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính diện tích của :

Phương pháp:

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

                             S = a × h

(S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành).

Lời giải: 

a) Diện tích hình chữ nhật là :

10 x 5 = 50 (cm2)

b) Diện tích hình bình hành là:

10 x 5 = 50 cm2

Nói thêm :

Ta thấy diện tích hình bình hành bằng diện tích hình chữ nhật. Vậy nếu đáy của hình bình hành bằng chiều dài hình chữ nhật và chiều cao của hình bình hành bằng chiều rộng của hình chữ nhật thì diện tích hình bình hành bằng diện tích hình chữ nhật.

Bài 3 trang 104 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính diện tích hình bình hành, biết :

a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm.

b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm.

Phương pháp:

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

                             S = a × h

(S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành).

Lời giải:

Đổi ra cùng một đơn vị trước khi tính …

a) Đổi 4dm = 40 cm

Diện tích hình bình hành là:

40 x 34 = 1360 (cm2)

b) Đổi 4m= 40 dm

Diện tích hình bình hành là :

40 x 13 = 520 (dm2)

Đáp số : a) 1360 cm2

b) 520 dm2 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan