Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán lớp 4 - Hình bình hành

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2 trang 102, bài 3 trang 103 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Hình bình hành. Bài 2 Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

Bài 1 trang 102 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành ? 

Phương pháp:

Quan sát các hình vẽ đã cho và dựa vào tính chất "hình bình hành có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau" để tìm hình bình hành trong các hình đã cho.

Lời giải:

Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành.

(Hình 3, hình 4 không phải là hình bình hành vì có một cặp cạnh đối không song song).

Bài 2 trang 102 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Cho biết trong hình tứ giác ABCD:

    AB và CD là hai cạnh đối diện.

    AD và BC là hai cạnh đối diện

Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau ?  

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ đã cho để xác định hình có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Lời giải:

Hình bình hành MNPQ có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Bài 3 trang 103 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

 Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành :

Phương pháp:

Vẽ hình bình hành dựa vào tính chất : Hình bình hành có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau. 

Lời giải:

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Bài viết liên quan