Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 1: Khu vườn tuổi thơ trang 6, 7 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Câu 1, 2, 3 trang 6, câu 4, 5, 6 trang 7 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo. Viết 2 – 3 câu đề nghị bạn cùng thực hiện một hoạt động học tập.

Câu 1 trang 6 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Ghép các chữ cái và thêm dấu thanh (nếu cần) để tạo thành từ ngữ chỉ 2 – 3 loài hoa. 

 

Phương pháp:

Em quan sát các chữ các và ghép thành những từ ngữ chỉ các loài hoa. 

Trả lời:

Những từ ngữ chỉ các loài hoa là: hồng, sen, phượng, súng. 

Câu 2 trang 6 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Gạch 1 gạch dưới từ ngữ chỉ người, 2 gạch dưới từ ngữ chỉ hoạt động có trong đoạn văn sau:

Nhà tôi có khu vườn rất rộng. Bố trồng nhiều hoa. Buổi chiều, bố thường dẫn tôi ra vườn tưới cây.

Theo Nguyễn Ngọc Thuần 

Phương pháp:

Em đọc kĩ đoạn văn và tìm những từ chỉ người, chỉ hoạt động. 

Trả lời:

Nhà tôi có khu vườn rất rộng. Bố trồng nhiều hoa. Buổi chiều, bố thường dẫn tôi ra vườn tưới cây. 

Câu 3 trang 6 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm thêm 2 – 3 cặp từ ngữ chỉ người và chỉ hoạt động.

M: mẹ - nhổ cỏ 

Phương pháp:

Em dựa vào mẫu để tìm thêm từ ngữ theo yêu cầu. 

Trả lời:

Chị - nhặt rau

Bà – hái hoa

Bé – đọc sách

Câu 4 trang 7 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đánh dấu ✔ vào ô trống trước câu đề nghị.

□ Bố dẫn tôi ra vườn tưới cây.

□ Bố bảo tôi nhắm mắt lại.

□ Con hãy nhắm mắt lại! 

Phương pháp:

Câu đề nghị có dấu chấm than ở cuối câu. 

Trả lời:

☑ Con hãy nhắm mắt lại! 

Câu 5 trang 7 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Điền dấu câu phù hợp vào □

a. Chúng mình cùng đọc bài nhé □

b. Chúng mình cùng đọc bài được không □

c. Các bạn đang đọc bài trong nhóm □

d. Các bạn đọc to lên nào □ 

Phương pháp:

Em lựa chọn dấu câu phù hợp để điền vào ô trống.

- Dùng dấu chấm với câu kể.

- Dùng dấu chấm hỏi với câu hỏi.

- Dùng dấu chấm than với câu đề nghị. 

Trả lời:

a. Chúng mình cùng đọc bài nhé!                                                            

b. Chúng mình cùng đọc bài được không?

c. Các bạn đang đọc bài trong nhóm.

d. Các bạn đọc to lên nào!

Câu 6 trang 7 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết 2 – 3 câu đề nghị bạn cùng thực hiện một hoạt động học tập. 

Phương pháp:

Em tự liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập. 

Trả lời:

Chúng mình cùng viết bài nhé!

Chúng mình cùng hát to lên nào!

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan