Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1. Mệnh đề toán học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quảng cáo
  • Giải SBT Toán 10 trang 7, 8, 9, 10 Cánh Diều tập 1

    Giải SBT Toán 10 trang 7, 8, 9, 10 Cánh Diều tập 1

    Giải bài 1, 2, 3 trang 7, bài 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 8, bài 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 9, bài 17 trang 10 SBT Toán 10 Cánh Diều tập 1 - Bài 1. Mệnh đề toán học. Bài 2. Cho số tự nhiên n. Xét mệnh đề “Nếu số tự nhiên n chia hết cho 4 thì n chia hết cho 2”. Mệnh đề đảo của mệnh đề đó là: