Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 10.11 trang 27 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Mức cường độ âm do một nguồn S gây ra tại một điểm M là L ; cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng D thì mức cường độ tăng thêm được 7 dB.

10.11. Mức cường độ âm do một nguồn S gây ra tại một điểm M là L ; cho nguồn S tiến lại gần M một khoảng D thì mức cường độ tăng thêm được 7 dB.

a) Tính khoảng cách R từ s tới M, biết D = 62 m.

b) Biết mức cường độ âm tại M là 73 dB, hãy tính công suất của nguồn.

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Gọi I là cường độ âm tại M và I' là cường độ âm tại điểm ở gần hơn, ta có :

\(I = {P \over {4\pi {R^2}}}\,;I' = {P \over {4\pi {{\left( {R - D} \right)}^2}}}\,;\Delta L = 10\lg \,\,{{I'} \over I}\)

do đó   \(\Delta L = 10\lg \,\,{{{R^2}} \over {{{\left( {R - D} \right)}^2}}} = 20.\lg {R \over {R - D}}\)

với \(\Delta L = 7dB,D = 62m\) ta được :

\(\lg {R \over {R - D}} = {7 \over {20}} \approx \lg 2,24\)

 Do đó \(R = {{2,24} \over {1,24}}D = {{56} \over {31}}.62 = 112m\)

b) Ta có : \(L = 10\lg {I \over {{I_0}}}\)

với \({I_0} = {10^{ - 12}};L = 73\)  ta được :

\(\lg {I \over {{I_0}}} = 7,3 = 7 + 0,3 = \lg {10^7} + \lg 2 = \lg ({2.10^7})\)

Vậy \(I = {2.10^7}{I_0} = {2.10^7}{.10^{ - 12}} = {2.10^{ - 5}}{\rm{W}}/{m^2}\) và

\(P = 4\pi {R^2}I = 4.3,{14.112^2}{.2.10^{ - 5}} \approx 3,15W\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan