Bài 11.6 trang 27 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Vật nào sau đây dao động với tần số lớn nhất?

Vật nào sau đây dao động với tần số lớn nhất?

A. Trong một giây, dây đàn thực hiện được 200 dao động.

B. Trong một phút, con lắc thực hiện được 3000 dao động

C. Trong 5 giây, mặt trông thực hiện được 500 dao động.

D. Trong 20 giây, dây chun thực hiện được 1200 dao động

Trả lời:

=> Chọn A

Vì có tần số là : 200 Hz.

Tính tần số ở câu B là 50Hz; câu c là 100Hz; câu D là 60Hz.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan