Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.16 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, sô nơtron, sô electron và số khối của các nguyên tử sau đây :

 Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, sô nơtron, sô electron và số khối của các nguyên tử sau đây :

\({}_{11}^{23}Na,                {}_{6}^{13}C,                      {}_{9}^{19}F,              {}_{17}^{35}Cl,          {}_{20}^{44}Ca \)

Lời giải:

\({}_{11}^{23}Na\) có Z = số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron = 11, số khối bằng 23, số nơtron  bằng 12.

\({}_{6}^{13}C\) có Z=6, số khối A= 13, số nơtron = 7

\({}_{9}^{19}F \) có Z=9, số khối A= 19, số nơtron = 10

\({}_{17}^{35}Cl \) có Z=17, số khối A= 35, số nơtron = 18

\({}_{20}^{44}Ca \) có Z=20, số khối A= 44, số nơtron = 24

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan