Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.74 trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Trong tự nhiên, nguyên tố bo có 2 đồng vị. Nguyên tử khối coi là bằng 10, thành phần 19,9%. Hãy tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố bo trong tự nhiên.

 Trong tự nhiên, nguyên tố bo có 2 đồng vị: \({}^{11}B\), nguyên tử khối coi là bằng 11, thành phần 80,1% ; \({}^{10}B\), nguyên tử khối coi là bằng 10, thành phần 19,9%. Hãy tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố bo trong tự nhiên.

Lời giải:

Nguyên tử khối trung bình  \(\overline A \)của nguyên tố bo trong tự nhiên :

 \(\overline A  = {{11 \times 80,1 + 10 \times 19,9} \over {100}} = 10,8\)

Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố bo : 10,8.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan