Bài 12.10 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Tiếng ồn trong sân trường vào giờ ra chơi có độ to vào cỡ nào đây?

Tiếng ồn trong sân trường vào giờ ra chơi có độ to vào cỡ nào đây?

A. 120 dB                

B. 50 dB             

C.30 dB             

D. 80 dB

Giải

=> Chọn B

Xem lời giải SGK - Vật lí 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan