Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 12.17 trang 37 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Bình chọn:
3.4 trên 46 phiếu

Trên bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi 220V-100W, Trên bóng đèn dây tóc Đ2 có ghi 220V-75W.

Trên bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi 220V-100W, Trên bóng đèn dây tóc Đ2 có ghi 220V-75W.

a. Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất của đoạn mạch song song này và cường độ dòng điện trong mạch chính.

b. Mắc hai đèn trên đây nối tiếp với nhau rồi mắc đoạn mạch này vào hiệu điện thế 220V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn và công suất điện của đoạn mạch nối tiếp này, cho rằng điện trở của mỗi đèn khi đó bằng 50% điện trở của đèn đó khi sáng bình thường.

Trả lời:

a) Điện trở của dây tóc bóng đèn Đ1 và Đ2:

 \({R_1} = {{U_1^2} \over {{\wp _1}}} = {{{{220}^2}} \over {100}} = 484\Omega \)

 \({R_2} = {{U_2^2} \over {{\wp _2}}} = {{{{220}^2}} \over {75}} = 645,3\Omega \)

Điện trở toàn mạch song song:

\({1 \over R} = {1 \over {{R_1}}} + {1 \over {{R_2}}} = {1 \over {484}} + {1 \over {645,3}} \Rightarrow R = 276,6\Omega \)

Công suất của đoạn mạch :

\({\wp _b} = {{{U^2}} \over R} = {{{{220}^2}} \over {276,6}} = 175W\)

Cường độ dòng điện mạch chính:

\(I = {U \over R} = {{220} \over {276,6}} = 0,795{\rm{A}}\)

b) Điện trở tương đương của toàn mạch nối tiêp:

R = R1 + R2 = 484 + 645,3 = 1129,3Ω

Cường độ dòng điện qua mạch:

\(I = {U \over R} = {{220} \over {1129,3}} \approx 0,195{\rm{A}} \Rightarrow I = {I_1} = {I_2} = 0,195{\rm{A}}\)

Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 và Đ2:

U1 = I.R1 = 0,195.484 = 94,38V

U2 = I.R2 = 0,195.645,3 = 125,83V

Công suất của đoạn mạch:

\({\wp _1} = {{U_1^2} \over {{R_1}}} = {{94,{{38}^2}} \over {{{484} \over 2}}} = 36,8W\)

\({\wp _2} = {{U_2^2} \over {{R_2}}} = {{125,{{83}^2}} \over {645,3}} = 49W\)

\(\Rightarrow \wp  = 36,8 + 49 = 86,8W\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan