Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.28 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hãy viết tập P bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Câu hỏi:

Cho tập hợp P= \(\{ \frac{1}{x}|x \in N*;x < 5\} \). Hãy viết tập P bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Phương pháp:

+ Tìm các số x thỏa mãn x là số tự nhiên khác 0, nhỏ hơn 5

+ Liệt kê các phần tử của các tập hợp theo yêu cầu đề bài, mỗi phần tử chỉ viết 1 lần và cách nhau bởi dấu chấm phẩy

Lời giải:

Các số tự nhiên x khác 0 nhỏ hơn 5 là: 1; 2; 3; 4.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan