Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.28 trang 13 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Ô tô A chạy thẳng về hướng Tây với vận tốc 40 km/h

Ô tô A chạy thẳng về hướng Tây với vận tốc 40 km/h . Ô tô B chạy thẳng về hướng Bắc với vận tốc 60 km/h. Hãy xác định vận tốc của ô tô B đối với người ngồi trên ô tô A.
Giải:

Chọn trục tọa độ gắn với mặt đất có trục Ox theo hướng Tây – Đông, Trục Oy theo hướng Nam-Bắc. Vecto vận tốc của xe A có các tọa độ là \({\vec v_{AO}} =(-40;0)\); vecto vận tốc của xe B có các tọa độ là \({\vec v_{BO}} =( 0; 60)\).

Vận tốc \({\vec v_{BA}}\) của xe B đối với xe A được tính theo công thức cộng vận tốc như sau:

\({\vec v_{BA}} = {\vec v_{BO}} + {\vec v_{OA}}\)

Ta có: \({\vec v_{OA}}= -{\vec v_{AO}} =(40; 0)\)

Vậy, vận tốc  \({\vec v_{BA}}\) có các tọa độ sau:

\({\vec v_{BA}} = (40; 60)\)

Do đó:

\({v_{AB}} = \sqrt {{{40}^2} + {{60}^2}}  \approx 72,11\,km/h\), hướng Đông – Bắc làm một góc \(56,{3^o}\) so với hướng Đông

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan