Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.3 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Viết tập C các chữ cái tiếng Việt trong từ “THĂNG LONG”.

Câu hỏi:

Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết tập C các chữ cái tiếng Việt trong từ “THĂNG LONG”.

Phương pháp:

+ Liệt kê các chữ cái xuất hiện trong từ.

+ Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, ngăn cách nhau bởi dấu  “ ; ” 

+ Mỗi phần tử được liệt kê một lần , thứ tự liệt kê tùy ý.

Lời giải:

Các chữ cái tiếng Việt trong từ “THĂNG LONG” gồm T, H, Ă, N, G, L, O, N, G.

Trong các chữ cái trên, chữ N, G xuất hiện hai lần, nhưng khi liệt kê các phần tử trong tập hợp thì ta chỉ cần viết một lần.

Do đó ta viết tập hợp C các chữ cái tiếng việt có trong từ “THĂNG LONG” là:

C = {T; H; Ă; N; G; L; O}

Vậy C = {T; H; Ă; N; G; L; O}.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan