Bài 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì

13.3.Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì

A. cường độ dòng điện trong mạch trễ pha \({\pi \over2}\) so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. dòng điện xoay chiều không thể tồn tại trong mạch.

C. tần số của dòng điện trong đoạn mạch khác tần số của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha \({\pi \over2}\)so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

13.4.   Đặt điện áp u = 100cos100\(\pi t\) (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm \({1 \over2 \pi}\) H. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

A. \(i = 2\cos \left( {100\pi t - {\pi  \over 2}} \right)\) (A)

B. \(i = 2\cos \left( {100\pi t + {\pi  \over 2}} \right)\)(A).

C.\(i = 2\sqrt{2}\cos \left( {100\pi t - {\pi  \over 2}} \right)\) (A).

D. \(i = 2\sqrt{2}\cos \left( {100\pi t - {\pi  \over 2}} \right)\)(A).

13.5.   Đặt điện áp u = U0cos\(\omega\)t vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

A. \(i = {{{U_0}} \over {\omega L}}\cos \left( {\omega t + {\pi  \over 2}} \right)\)

B. \(i = {{{U_0}} \over {\omega L}\sqrt{2}}\cos \left( {\omega t + {\pi  \over 2}} \right)\)

C.\(i = {{{U_0}} \over {\omega L}}\cos \left( {\omega t - {\pi  \over 2}} \right)\)

D.  \(i = {{{U_0}} \over {\omega L}\sqrt{2}}\cos \left( {\omega t - {\pi  \over 2}} \right)\)

13.6. Đặt điện áp xoay chiều u = 100\(\sqrt{2}\)cos100\(\pi t\) (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung \({{{{2.10}^{ - 4}}} \over \pi }\)(F).

Biểu thức cường độ dòng điện qua tụ điện là :

A. \(i = 2\cos \left( {100\pi t - {\pi  \over 2}} \right)\) (A)

B. \(i = 2\sqrt{2}\cos \left( {100\pi t + {\pi  \over 2}} \right)\)(A).

C.\(i = 2\cos \left( {100\pi t + {\pi  \over 2}} \right)\) (A).

D. \(i = 2\sqrt{2}\cos \left( {100\pi t - {\pi  \over 2}} \right)\)(A).

Đáp án:

13.3 13.4 13.5 13.6
D A C B

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bài viết liên quan