Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.37 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng sô hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 12.Xác định hai kim loại X và Y.

Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng sô hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 12.Xác định hai kim loại X và Y.

Lời giải:

Kí hiệu : \(P_X, P_Y\) và \(N_X, N_Y\) lần lượt là số proton và số nơtron của nguyên tử X và Y.

Theo đề bài ta lập được hệ phương trình đại số :
\( - \left\{ \matrix{
2{P_{\rm{X}}} + 2{P_Y} + \left( {{N_X} + {N_Y}} \right) = 142 \hfill \cr
2{P_{\rm{X}}} + 2{P_Y} - \left( {{N_X} + {N_Y}} \right) = 142 \hfill \cr
2{P_Y} - 2{P_X} = 12 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
{P_X} = 20\,(Ca) \hfill \cr
{P_Y} = 26\,(Fe) \hfill \cr} \right.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan