Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.39 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xác định gia tốc hướng tâm của một chất điểm chuyển động

Xác định gia tốc hướng tâm của một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính 3m, tốc độ dài không đổi 6 m/s.

Giải:

Gia tốc hướng tâm của vật là:

\(a = \dfrac{{{v^2}}}{r} = \dfrac{{{6^2}}}{3} = 12m/{s^2}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan