Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 trang 128, 129 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Bài tập trắc nghiệm (14-20)

14.

Trong các dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) sau đây, hãy chọn dãy số giảm

(A) \({u_n} = \sin n\) ;

(B) \({u_n} = {{{n^2} + 1} \over n}\)  ;

(C) \({u_n} = \sqrt n  - \sqrt {n - 1} \) ;

(D) \({u_n} = {\left( { - 1} \right)^n}\left( {{2^n} + 1} \right)\)

Đáp án: C

15.

Trong các dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) sau đây, hãy chọn dãy số bị chặn :

(A) \({u_n} = \sqrt {{n^2} + 1} \) ;

(B) \({u_n} = n + {1 \over n}\) ;

(C) \({u_n} = {2^n} + 1\) ;

(D) \({u_n} = {n \over {n + 1}}\)

Đáp án D

16.

Cho cấp số nhân \(\left( {{u_n}} \right)\) biết \({u_1} = 3,{u_2} =  - 6\). Hãy chọn kết quả đúng :

(A) \({u_5} =  - 24\) ;

(B) \({u_5} = 48\) ;

(C) \({u_5} =  - 48\) ;

(D) \({u_5} = 24\)

Đáp án: B

17.

Trong các dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) sau đây, dãy số nào là cấp số cô ?

(A) \(\left\{ \matrix{{u_1} = 1 \hfill \cr {u_{n + 1}} = u_n^3 - 1 \hfill \cr} \right.\) ;

(B) \(\left\{ \matrix{{u_1} = 2 \hfill \cr{u_{n + 1}} = {u_n} + n \hfill \cr} \right.\) ;

(C) \(\left\{ \matrix{{u_1} = - 1 \hfill \cr{u_{n + 1}} - {u_n} = 2 \hfill \cr} \right.\) ;

(D) \(\left\{ \matrix{{u_1} = 3 \hfill \cr {u_{n + 1}} = 2{u_n} + 1 \hfill \cr} \right.\)

Đáp án: C

18.

Cho cấp số cộng 

6, x,  - 2, y

Kết quả nào sau đây là đúng ?

(A) x = 2,y = 5 ;

(B) x = 4,y = 6 ;

(C) x = 2,y =  - 6 ;

(D) x = 4,y =  - 6

Đáp án: C

19.

Cho cấp số cộng        

- 2, x, - 18, y                                 

Hãy chọn kết quả đúng :

(A) x = 6,y =  - 54 ;

(B) x =  - 10,y =  - 26 ;

(C) x =  - 6,y =  - 54 ;

(D) x =  - 16,y = 54.

Đáp án: C

20.

Cho dãy số \(({u_n})\) với \({u_n} = {3^n}\) Hãy chọn hệ thức đúng:

(A) \({{{u_1} + {u_9}} \over 2} = {u_5}\) ;

(B) \({{{u_2}{u_4}} \over 2} = {u_3}\) ;

(C) \(1 + {u_1} + {u_2} + ... + {u_{100}} = {{{u_{100}} - 1} \over 2}\) ;

(D) \({u_1}{u_2}...{u_{100}} = {u_{5050}}\)

Đáp án: D

Xem lời giải SGK - Toán 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan