Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 14: Cỏ non cười rồi trang 31, 32 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.6 trên 15 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4 trang 31, câu 5, 6, 7 trang 32 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 14: Cỏ non cười rồi. Viết lời xin lỗi trong tình huống: Em làm việc riêng trong giờ học, bị cô giáo nhắc nhở.

Câu 1 trang 31 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết lại những từ ngữ trong bài đọc cho biết tâm trạng, cảm xúc của cỏ non.

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc trong sách giáo khoa và tìm từ ngữ cho biết tâm trạng, cảm xúc của cỏ non.

Trả lời:

khóc thút thít, khóc nấc, nhoẻn miệng cười.

Câu 2 trang 31 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết một câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 1.

Phương pháp:

Em chọn một từ ngữ vừa tìm được ở bài tập 1 để đặt câu.

Trả lời:

Bé đang ngủ ngon bỗng nhiên khóc nấc.

- Nhìn thấy mẹ, bé nhoẻn miệng cười.

Câu 3 trang 31 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Điền ng hoặc ngh vào chỗ trống.

Buổi sớm, muôn …ìn giọt sương đọng trên những ngọn cỏ, lóng lánh như …ọc.

Phương pháp:

Em đọc kĩ để điền chữ thích hợp.

Trả lời:

Buổi sớm, muôn nghìn giọt sương đọng trên những ngọn cỏ, lóng lánh như ngọc.

Câu 4 trang 31 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Chọn a hoặc b.

a. Điền tr hay ch vào chỗ trống.

Đồng làng vương …út heo may

Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng …im

Hạt mưa mải miết …ốn tìm

Cây đào …ước cửa lim dim mắt cười.

(Theo Đỗ Quang Huỳnh)

b. Điền êt hoặc êch vào chỗ trống.

- Vui như T….

- …. kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.

- Ánh trăng chênh ch… đầu làng.

Phương pháp:

Em đọc kĩ các câu để điền vần phù hợp.

Trả lời:

a. Điền tr hay ch vào chỗ trống.

Đồng làng vương chút heo may

Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim

Hạt mưa mải miết trốn tìm

Cây đào trước cửa lim dim mắt cười.

b. Điền êt hoặc êch vào chỗ trống.

- Vui như Tết.

Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.

- Ánh trăng chênh chếch đầu làng.

Câu 5 trang 32 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Đánh dấu ✔  vào ô trống trước những từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ, chăm sóc cây.

☐ tưới cây

☐ chặt cây

☐ hái hoa

☐ bẻ cành

☐ vun gốc

☐ bắt sâu

☐ tỉa lá

☐ giẫm lên cỏ

 

Trả lời:

Những từ ngữ và cho biết đâu là những từ chỉ hoạt động bảo vệ, chăm sóc cây là: tưới cây, tỉa lá, vun gốc, bắt sâu.

☑ tưới cây

☐ chặt cây

☐ hái hoa

☐ bẻ cành

☑ vun gốc

☑ bắt sâu

☑ tỉa lá

☐ giẫm lên cỏ

Câu 6 trang 32 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Chọn từ ngữ phù hợp điền vào chỗ trống.

(giơ tay hái, nhìn thấy, đừng hái)

CHO HOA KHOE SẮC

Buổi sáng, bước ra vườn hồng, ……… bông hồng đỏ thắm, bé vui sướng reo lên:

- Bạn xinh đẹp, đáng yêu làm sao!

Nói rồi, bé định …….. bông hoa. Bỗng có tiếng thì thầm:

- Xin …….. tôi. Tôi sẽ rất buồn nếu không được khoe sắc cùng các bạn hoa.

Trả lời:

CHO HOA KHOE SẮC

Buổi sáng, bước ra vườn hồng, nhìn thấy bông hồng đỏ thắm, bé vui sướng reo lên:

- Bạn xinh đẹp, đáng yêu làm sao!

Nói rồi, bé định giơ tay hái bông hoa. Bỗng có tiếng thì thầm:

- Xin đừng hái tôi. Tôi sẽ rất buồn nếu không được khoe sắc cùng các bạn hoa.

Câu 7 trang 32 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết lời xin lỗi trong tình huống: Em làm việc riêng trong giờ học, bị cô giáo nhắc nhở.

Phương pháp:

Em đọc kĩ tình huống và viết lời xin lỗi.

Trả lời:

Em xin lỗi cô, lần sau em sẽ không làm việc riêng trong giờ học nữa ạ.

Con xin lỗi cô. Con sẽ tập trung vào bài học, không làm việc riêng nữa ạ.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan