Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

Bình chọn:
4.2 trên 33 phiếu
Quảng cáo
 • Bài 14.6 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Bài 14.6 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Mắc nối tiếp một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuS04) có anôt bằng đồng (Cu) với một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgN03) có anôt bằng bạc (Ag). Sau môt khoảng thời gian có dòng điện không đổi chạy qua hai bình này, thì khối lượng anôt của bình chứa dung dịch CUSO4 bị giảm bớt 2,3 g. Xác định khối lượng bạc tới bám vào catôt của bình chứa dung dịch AgN03. Đồng có khối lượng mol là A1 = 63,5 g/mol và hoá trị n1 = 2, bạc có khối lượng mol là A2 = 108 g/mol và hoá trị n2

 • Bài 14.2 trang 34,35 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Bài 14.2 trang 34,35 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Câu nào dưới đây nói về hiện tượng điện phân có dương cực tan là đúng ?

 • Bài 14.1 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Bài 14.1 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Câu nào dưới đây nói về bản chất dòng điện trong chất điện phân là đúng ?

 • Bài 14.4 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Bài 14.4 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuS04) có anôt bằng đồng. Cho dòng điện không đổi chạy qua bình này trong thời gian 30 phút, khi đó khối lượng của catôt tăng thêm 1,143 g. Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân. Đồng (Cu) có khối lượng mol là của A = 63,5 g/mol.

 • Bài 14.7 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Bài 14.7 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Một vật kim loại diện tích 120 cm2 được mạ niken. Dòng điện chạy qua bình điện phân có cường độ 0,30 A và thời gian mạ là 5 giờ. Xác định độ dày của lớp niken phủ đểu trên mặt vật kim loại. Niken (Ni) có khối lượng mol là A = 58,7 g/mol, hoá trị n = 2 và khối lượng riêng D = 8,8.103 kg/m3.

 • Bài 14.5 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Bài 14.5 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgN03) có anôt bằng bạc và điện trở là 2,5 Ω. Hiệu điện thế giữa hai điện cực của bình này là 10 V. Bạc (Ag) có khối lượng mol là A = 108 g/mol và hoá trị n = 1. Xác định khối lượng bạc bám vào catôt sau 16 phút 5 giây.

 • Bài 14.3 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Bài 14.3 trang 35 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken. Xác định khối lượng niken bám vào catôt khi cho dòng điện cường độ I = 5,0 A chạy qua bình này trong khoảng thời gian t = 1 giờ. Đương lượng điện hoá của niken là 0,3.10-3 g/C.

 • Bài 14.11 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Bài 14.11 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Xác định điện tích nguyên tố e bằng cách dựa vào định luật II Fa-ra-đây về điện phân. Cho biết số Fa-ra-đây F = 96500 C/mol.

 • Bài 14.9 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Bài 14.9 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Khi điện phân dung dịch nhôm ôxit Al2O3 nóng chảy, người ta cho dòng điện cường độ 20 kA chạy qua dung dịch này tương ứng với hiệu điện thế giữa các điện cực là 5,0 V. Nhôm có khối lượng mol là A = 27 g/mol và hoá trị n = 3. Xác định khoảng thời gian điện phân để thu được 1 tấn nhôm và lượng điện năng đã tiêu thụ trong quá trình điện phân này bằng bao nhiêu ?

 • Bài 14.12* trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Bài 14.12* trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

  Khi điện phân dung dịch muối ăn NaCl trong binh điện phân có điện cực anôt bằng graphit, người ta thu được khí clo ở anôt và khí hiđrô ở catôt. a) Giải thích kết quả của quá trình điện phân này dựa theo thuyết điện li. b) Xác định thể tích của các khí thu được ở điều kiện chuẩn khi điện phân trong khoảng thời gian t = 10 phút với cường độ dòng điện I = 10 A.

Xem thêm