Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 14.5, 14.6, 14.7 trang 38 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Đặt một điện áp xoay chiều

14.5.Đặt một điện áp xoay chiều u = 100\(\sqrt2\)cos100\(\pi t\) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm R. L, c mắc nối tiếp. Biết R = 50 Q, cuộn cảm thuần có L = \(1\over\pi\)(H) và tụ điện có C = \(2.10^4 \over \pi\) (F). Cường độ hiệu dụng trongđoạn mạch này là

A. \(\sqrt2\)A.               B. 2\(\sqrt2\)A.          C.2A.         D. 1 A.

14.2.   Đặt điện áp u = U\(\sqrt2\)cos\(\omega t\) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết \(\omega ={1\over \sqrt{LC}}\). Tổng trở của đoan mach này bằng

A.R                  B. 3R.              C. 0,5R.           D. 2R.

14.3.   Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}\cos \omega t\) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện c mắc nối tiếp. Gọi i ỉà cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch u1, u2,u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là :

A. \(i = {{{u_2}} \over {\omega L}}\)                     B. \(i = {{{u_1}} \over {R}}\)

C. \(i = {{{u_3}\omega C}}\)                D. \(i = {u \over {{R^2} + {{\left( {\omega L - {1 \over {\omega C}}} \right)}^2}}}\)

Đáp án:

14.5 14.6 14.7
A B B

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan