Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 trang 40 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện ?

15.1. Đặt một điện áp xoay chiều, tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắcnốitiếp. Biết cuộn cảm có độ tự cảm L = \(0,6 \over\pi\)(H), tụ điện có điện dung C =\( 10^-4\over\pi\) (F) và công suất toả nhiệt trên R là 80 W. Giá trị của điện trở thuần R là

A. 30 \(\Omega\).              B. 80 \(\Omega\).           C. 20 \(\Omega\).            D. 40 \(\Omega\) .

15.2. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện ?

A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0.

B. Điện áp giữa hai bản tụ điện trễ pha \(\pi\over2\) so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch.

C. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là khác 0.

D. Tần số góc của dòng điện càng lớn thì dung kháng của đoạn mạch càng nhỏ.

15.3. Đặt một điện áp xoay chiều u = 200\(\sqrt2\) cos100\(\pi t\) (V) vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100  \(\Omega\) cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện là \({u_2} = 100\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - {\pi  \over 2}} \right)\) (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A. 100 W.           B. 300 W.           C. 400 W.         D. 200 W.

15.4.   Đặt điộn áp \(u= {U_0} \sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - {\pi  \over 6}} \right)\)(V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C

mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là \(i= {I_0} \sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + {\pi  \over 6}} \right)\)(A).Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A. 0,86.        B. 1,00.            C. 0,71.             D. 0,50.

15.5.   Đặt điộn áp u =U\(\sqrt2\) cos\(\omega t\) (V)  (với u và Cở không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếpBiết điện trở thuần R và độ tự cảm L của cuộn cảm thuần đều xác định còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi điện dung của tụ điện đến khi công suất của đoạn mạch đạt cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 2U. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là

A. 2U\(\sqrt2\).         B. 3U.     C. 2U.          D. U.

Đáp án:

15.1 15.2 15.3 15.4 15.5
D C C D C

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan