Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.53 trang 41 Sách bài tập (SBT) Hình học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cho tam giác ABC. Các trung tuyến cắt nhau tại G.

Cho tam giác ABC. Các trung tuyến AA',BB', CC' cắt nhau tại G.

a)  Chứng minh rằng tam giác A'B'C' là ảnh của tam giác ABC qua phép vị tự tỉ số k xác định.

b)  Kẻ đường cao xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC. Chứng minh rằng ảnh của đường cao này qua phép vị tự \({V_{\left( {G,k} \right)}}\) là đường trung trực của đoạn thẳng BC

c)  Gọi H là trực tâm của tam giác ABC và O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Chứng minh rằng phép vị tự \({V_{\left( {G,k} \right)}}\) nói trên biến điểm H thành điểm O. Suy ra rằng ba điểm H, G, O nằm trên một đường thẳng ( đường thẳng Ơ-le của tam giác).

Giải:

\(\left\{ \matrix{
\overrightarrow {GA'} = - {1 \over 2}\overrightarrow {GA} \hfill \cr
\overrightarrow {GB'} = - {1 \over 2}\overrightarrow {GB} \hfill \cr
\overrightarrow {GC'} = - {1 \over 2}\overrightarrow {GC} \hfill \cr} \right.\)

 ⇒ ∆A’B’C’  là ảnh của  ∆ABC qua phép vị tự tâm G, tỉ số vị tự \(k =  - {1 \over 2}\)

b) Trong phép vị tự \({V_{\left( {G,k =  - {1 \over 2}} \right)}}\), đường cao AD của ∆ABC biến thành đường cao A’D’ của ∆A’B’C’, nên \(A'D' \bot C'B'\).

Mà \(C'B'\parallel CB\) nên .

Mặt khác A’ là trung điểm của đoạn thẳng BC.

Suy ra A’D’ là đường  trung trực của đoạn thẳng BC.

c) Phép vị tự \({V_{\left( {G,k =  - {1 \over 2}} \right)}}\) biến các đường cao của tam giác ABC thành các đường trung trực của tam giácABC nên trực tâm H biến thành tâm O đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Do đó : \(\overrightarrow {GO}  =  - {1 \over 2}\overrightarrow {GH} \)

Suy ra ba điểm H, G, O thẳng hàng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan