Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 16-17.6 trang 43 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Bình chọn:
4.1 trên 44 phiếu

Tính hiệu suất của bếp điện, biết nhiệt dung riêng của nước là c=4200J/kg.K

Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua bếp điện có cường độ 3A. Dùng bếp này đun sôi được 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 200 trong thời gian 20 phút. Tính hiệu suất của bếp điện, biết nhiệt dung riêng của nước là c=4200J/kg.K

Tóm tắt:

\(\eqalign{
& U = 220V \cr
& I = 3A \cr
& t = 20\text{ phút } = 1200s \cr
& t_1^o = {20^o} \cr
& t_2^o = {100^o} \cr
& H = ?\,\% \cr} \)

Giải:

Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 20 phút là:

\({Q_{tp}} = {\rm{ }}U.I.t{\rm{ }} = {\rm{ }}220.3.1200 = {\rm{ }}792000J\)

Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước này là:

\({Q_i} = cm\left( {t_2^0 - t_1^0} \right) = 4200.2.(100 - 20) \)\(\,= 672000J\)

Hiệu suất của bếp là:

\(H =\dfrac {{{Q_1}} }{ {{Q_{tp}}}} =\dfrac {{672000}}{ {792000}} \times 100\% = 84,8\% \) 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan