Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Trong một máy biến áp lí tưởng, có các hệ thức sau

16.3.    Trong một máy biến áp lí tưởng, có các hệ thức sau :

A. \({{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{N_2}} \over {{N_1}}}={{{I_1}} \over {{I_2}}}\)

B. \({{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{N_1}} \over {{N_2}}}={{{I_2}} \over {{I_1}}}\)

C. \({{{U_1}} \over {{U_2}}} =\sqrt{ {{{N_1}} \over {{N_2}}}}={{{I_1}} \over {{I_2}}}\)

D. \({{{U_1}} \over {{U_2}}} = \sqrt{{{{N_2}} \over {{N_1}}}}={{{I_2}} \over {{I_1}}}\)

Chọn hệ thức đúng.

16.4. Một máy biến áp lí tưởng có N1 = 5 000 vòng ; N2 = 250 vòng ; U1 (điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp) là 110 V. Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

A. 5,5 V.                B. 55 V.               C. 2 200 V.             D. 220 V.

16.5.  Một máy biến áp lí tưởng có N1 = 5 000 vòng ; N2 = 250 vòng ; I1 (dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp) là 0,4 A. Dòng điện hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

A. 8 A.                  B. 0,8 A.              C. 0,2 A.                  D. 2 A.

16.6. Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số \({{{N_2}} \over {{N_1}}}={{{1}} \over {{50}}}\). Điện áp hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp lần lượt là 100 V và 5 A. Biết công suất hao phí trên đường dây bằng 10% công suất truyền đi. Điện áp ở cuộn thứ cấp và công suất truyền đi từ cuộn thứ cấp đến phụ tải lần lượt là bao nhiêu ?

A. 100 V ; 100 W                     B. 50 V ; 50 W.

C.  5 000 V ; 450 W.                D. 500 V ; 500 W.

Đề bài dành cho các câu 16.7, 16.8, 16.9 :

Một máy biến áp có công suất của cuộn sơ cấp là 2 000 w, có hiệu sụất 90% ; điện áp hiệu dụng ở các mạch sơ cấp và thứ cấp lần lượt bằng 2 000 V và 50 V.Ghi chú : Hiệu suất cua máy biến áp =\(Công\, suất\, của\, mạch\, thứ\, cấp  \over  Công\, suất\, của\, mạch\, sơ\, cấp\)

16.7. Công suất và hệ số công suất của mạch thứ cấp lần lượt là bao nhiêu ?

A. 1 800 W ; 0,9.                             B. 1 800 W ; 0,8.        

C. 3 600 W ; 0,75.                           D. 3 600 W ; 0,8.

16.8.  Cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch sơ cấp là bao nhiêu ? Giả sử hệ số công suất của mạch sơ cấp bằng 1.

A. 1 A.                       B. 2 A.                   C. 0,1 A.                    D. 0,2 A.

16.9.  Cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch thứ cấp là bao nhiêu ?

A. 36 A.           B. 4 A.         C. 20 A.            D. 0,2 A.

Đáp án:

16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9
B A A C A A A

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan